وایت برد لولایی

وایت برد لولایی

وایت برد لولایی 

وایت برد لولایی به وایت برد های می گویند که دو در لولایی به آن متصل است و تنها زمان هایی که نیاز به استفاده ز تخته وایت برد دارید در آن را باز می کنید. این تخته ها مناسب مکان هایی ست که رسمی و مدیریتی هستند اما به یک تخته نیز نیاز دازند. 

وایت برد لولایی ممتاز برد
به ما رای دهید
با ما تماس بگیرید